Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Adem ARTAN

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  8

Öğrenciler Tarih Derslerinde Okudukları Metinlerden Değer Öğrenir mi? Tarih Derslerinde Değer Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri (Trabzon Örneği)

Yazarlar: M. Ahmet TOKDEMİR, Adem ARTAN

Değerler tutumlarımıza, inançlarımıza ve her türlü davranışımıza etki eden unsurlar olarak insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Kültür aktarımı ve sosyal değişim, değerler üzerinde yaşanan devamlılık ve değişikliklerle ilgili olduğundan toplumu eğitmenin ya da değiştirmenin temel unsurlarından biri de değerlerdir. Bu çalışmanın amacı lise tarih derslerinde öğrencilerin ne tür değerler öğrenebildiklerini yapılan bir uygulamaya dayalı olarak öğrenci görüşleri üzerinden ortaya koymaktır. Trbzon'da yapılan çalışmanın sonuçları sadece uygulamaya katılan öğrencileri kapsayıcı olup genellemelere gidilmemiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi