Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  8

Öğrenciler Tarih Derslerinde Okudukları Metinlerden Değer Öğrenir mi? Tarih Derslerinde Değer Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri (Trabzon Örneği)

Yazarlar: M. Ahmet TOKDEMİR, Adem ARTAN

Değerler tutumlarımıza, inançlarımıza ve her türlü davranışımıza etki eden unsurlar olarak insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Kültür aktarımı ve sosyal değişim, değerler üzerinde yaşanan devamlılık ve değişikliklerle ilgili olduğundan toplumu eğitmenin ya da değiştirmenin temel unsurlarından biri de değerlerdir. Bu çalışmanın amacı lise tarih derslerinde öğrencilerin ne tür değerler öğrenebildiklerini yapılan bir uygulamaya dayalı olarak öğrenci görüşleri üzerinden ortaya koymaktır. Trabzon'da yapılan çalışmanın sonuçları sadece uygulamaya katılan öğrencileri kapsayıcı olup genellemelere gidilmemiştir. Trabzon Fen Lisesi'nde her şubeden 26 mevcutlu birer sınıfta (9,10 ve 11. Sınıflar) yapılan çalışma, nitel bir çalışma olup yapılan uygulamada öğrencilerin değerlere odaklanmaları için 'İstanbul'un fethi ve gayrimüslimler' ve 'Atatürk'ün bilimle ilgili sözleri' başlıklı kısa metinler kullanılmıştır. Öğrenciler, metinleri okuduktan sonra değerler ve değerlerin nasıl öğrenildiğine ilişkin soruları yazılı olarak cevaplandırmışlardır. Yapılan uygulama sonucunda öğrencilerin değerleri tanımlamakta zorlandıkları, tarih derslerinde birçok konuda farklı değerlere değinildiğini tespit ettikleri, değer aktarımı için özel vurgulamalar yapılmayıp değerlerin dersin doğal akışı içinde öğrenildiği, değerler sınıflamaları açısından değer ifadesinin öğrencilerde daha çok milli ve dini değerleri çağrıştırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değer Eğitimi, Tarih Öğretimi, Öğrenci Görüşleri
Cilt 10, No 24, 169 - 186, Aralık 2012
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.