Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ayşe SEYHAN

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  4

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Estetik Değerine İlişkin Metaforları

Yazar: Ayşe SEYHAN

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının "Estetik" değerine ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma nitel araştırma modeli kapsamında olgubilim deseninde kurgulanmıştır. Çalışma grubunu, Türkiye'de bir üniversitede öğrenim gören 132 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, "Estetik?. gibidir / benzer; çünkü?" şeklinde yazılı form ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çlışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının "Estetik" değeri için birbirinden farklı olarak 69 geçerli metafor geliştirdiği belirlenmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.