Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Aytaç DİLEK

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  3

Feridun Oral'ın Resimli Hikaye Kitaplarındaki Değerlerin İncelenmesi

Yazar: Aytaç DİLEK

Bu çalışmada Feridun Oral'ın 0-6 yaş resimli hikaye kitaplarının MEB'in belirlediği değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel  araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmadan  elde edilen veriler doküman incelemesi yoluyla incelenmiştir. Doküman incelemesi sonucunda ortaya çıkan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Feridun Oral'ın 14 kitabı oluşturmaktadır.  Örneklem Feridun Oral'ın 0-6 yaş resimli hikaye kitaparı ve 2015 Ekim ayından önce yayınlanan kitaplarıyla sınırlıdır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi