Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Cem Topsakal

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  7

Avrupa Birliğinde Değerler Eğitimi

Yazar: Cem Topsakal

Avrupa Birliği barış, birlik, eşitlik, özgürlük, dayanışma, ekonomik ve sosyal güvenlik gereksinimin karşılanması, temel haklar gibi genel/temel değerlere, Avrupalılık, Avrupalılık bilinci, ortak Avrupa kimliği/kimliğe Avrupa boyutu, Avrupa vatandaşlığı, Avrupa Birliği Yönetimine aktif katılım, Avrupa Birliği'nde sosyal kaynaşma/birleşme/yapışma/içericilik, sosyal dışlayıcılığın reddi gibi oluşturulmak istenen değerlerin Avrupa Birliği eğitim programlarında nasıl yer aldığı ortaya konulmaya çlışılmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi