Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  7

Avrupa Birliğinde Değerler Eğitimi

Yazar: Cem Topsakal

Avrupa Birliği barış, birlik, eşitlik, özgürlük, dayanışma, ekonomik ve sosyal güvenlik gereksinimin karşılanması, temel haklar gibi genel/temel değerlere, Avrupalılık, Avrupalılık bilinci, ortak Avrupa kimliği/kimliğe Avrupa boyutu, Avrupa vatandaşlığı, Avrupa Birliği Yönetimine aktif katılım, Avrupa Birliği'nde sosyal kaynaşma/birleşme/yapışma/içericilik, sosyal dışlayıcılığın reddi gibi oluşturulmak istenen değerlerin Avrupa Birliği eğitim programlarında nasıl yer aldığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu düşünceden hareketle, değer kavramı ve değerler eğitimi ile ilgili kısa bilgi verilmekte, Avrupa Birliği'nde değerler saptanmakta, Avrupa Birliği'nde değerler eğitimi konusunda Avrupa Birliği eğitim programları proje Uygulama örnekleri ve değerlendirme ile sonlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği Değerleri, Değerler Eğitimi, Eğitim Programları Projeleri
Cilt 2, No 5, 125 - 148, Ocak 2004
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.