Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Esra TUNÇ

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Malatya

İlgi Alanları: Din Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, İslami Eğitim, Eğitim Felsefesi, Eğitim Politikaları

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Tunç, E. (2013) An Evaluation of Academic Studies Focusing on the Religious Education Teachers (In Turkey), International Conference on Teacher Education in the Muslim World 2013, International Islamic University Malaysia. | Tunç, E. & Ersöz, Y. (2013). 3-6 Yaş MEB Aile Eğitimi Programlarının Katılımcılar Tarafından Değerlendirilmesi, Değişen Dünyada Aile Sempozyumu, Malatya, s. 125-139.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  1

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerindeki Farklılaşmalar

Yazarlar: Esra TUNÇ, Mustafa ARSLAN

Bu makalede, uluslararası geçerliği olan ve ülkemize de uyarlanan Schwartz'ın Değerler Ölçeği kullanılarak İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri belirlenmeye çalışılmıştır. 56 maddelik ölçek ile -1-7 değer aralığında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden tabaka-seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 223 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin birey düzeyi değerleri kategorisinde üst düzey değerler olarak "iyilikseverlik, evrenselcilik, güvenlik, özyönelim" değer grupları gelmktedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.