Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Faruk GEZER

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler:


SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  1

"Esra Erol'da" Programı Bağlamında Türkiye'deki Değer Erozyonu: Aile Birliğine Önem Verme

Yazarlar: Faruk GEZER, Sevgi COŞKUN KESKİN, Nurullah ARIÇAM

Medyanın gelişmesi ve değişmesiyle değerlere yüklenen anlamlar da değişmiş toplumun olaylara ve davranışlara yaklaşımı yeni boyutlar kazanmıştır. Kadınların sesi olma ve çeşitli sorunları çözme iddiasıyla ortaya çıktığı ifade edilen programlarla toplumda yaşanan değer erozyonları da daha görünür olmuştur. Bu çalışmada, bu programlardan biri olan "Esra Erol'da" programında yer alan, özellikle aile içinde yaşanan olaylar analiz edilerek Türkiye'deki değer erozyonları ve bu erozyonlara neden ola durumlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.