Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Sevgi COŞKUN KESKİN

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  1

"Esra Erol'da" Programı Bağlamında Türkiye'deki Değer Erozyonu: Aile Birliğine Önem Verme

Yazarlar: Faruk GEZER, Sevgi COŞKUN KESKİN, Nurullah ARIÇAM

Medyanın gelişmesi ve değişmesiyle değerlere yüklenen anlamlar da değişmiş toplumun olaylara ve davranışlara yaklaşımı yeni boyutlar kazanmıştır. Kadınların sesi olma ve çeşitli sorunları çözme iddiasıyla ortaya çıktığı ifade edilen programlarla toplumda yaşanan değer erozyonları da daha görünür olmuştur. Bu çalışmada, bu programlardan biri olan "Esra Erol'da" programında yer alan, özellikle aile içinde yaşanan olaylar analiz edilerek Türkiye'deki değer erozyonları ve bu erozyonlara neden ola durumlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. devamını oku

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  5

Barış Manço Şarkılarında Yer Alan Değerler

Yazarlar: Sevgi COŞKUN KESKİN, Medine AKYILDIZ

Bu araştırmanın amacı, Barış Manço şarkılarında yer alan değerleri belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, 1964-1999 tarihleri arasında yer alan 22 albüm ve bu albümlerde yer alan 251 şarkı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler; literatürün taranması, veri toplama araçlarının seçimi, veri analizi birimlerinin oluşturulması, verilerin analizi, geçerlik-güvenirliğin sağlanması aşamalarıla analiz edilerek raporlaştırılmıştır. devamını oku

SAYI 37

CİLT  17

Haziran 2019

MAKALE  6

Değer Eğitimde Özdeşim Kurma: Hz. Muhammed (sav) Örneği

Yazarlar: Sevgi COŞKUN KESKİN, İklima Betül ERTÜRK, Zehra Betül KOCAMAZ

14-15 yaş grubu, kimlik gelişiminin önemli olduğu dönemlerden biridir. Bireyler bu dönemde kendini gösterebilmek için kitle iletişim araçlarının etkisiyle popüler olarak nitelendirilen kişiler ya da fikirlerle kendilerini özdeşleştirirler. Değerlerine sahip çıkabilen bir nesil yetişmesi ve kimlik gelişiminin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için onlara özdeşleşebilecekleri, rol model olacak güçlü karakterlerin anlatılması önem arz etmektedir. Bu bağlamdan hareketle araştırmada, ergenlik dönminin başında olan çocukların değerler açısından rol model olan şahsiyetlerin hayatlarını öğrenmeleri ve kendilerini bu şahsiyetlerle özdeşleştirmelerinin mümkün olup olmadığı Hz. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  5

Değer Eğitiminde Geçmişten Günümüze Bir Işık: "Aile Bilgisi Dersi" Model Önerisi

Yazar: Sevgi COŞKUN KESKİN

Bu araştırmada, ailevî ve bireysel değerlerin korunması için seçmeli bir ders olarak Aile Bilgisi ders modeli geliştirilmiştir. Bu ders, ilköğretim okullarında duyuşsal becerilerin ve duyarlılıkların kazanıldığı kritik yaşlarda, uygulamalı ve okul- aile işbirliğini sağlayacak bir şekilde değerlerin kazandırılmasına yöneliktir. Bu amaçla, nitel araştırma desenlerinden temellendirilmiş kuramın metodolojisi benimsenerek, ihtiyaç analizi yapmak için,1936 ve 1948 programında yer alan ve 1968 progrmıyla yürürlükten kaldırılan Aile Bilgisi dersi, 2005 tarihli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Programları incelenmiş; gazete haberleri, veli ve uzman görüşleriyle programın bileşenlerine karar verilmiştir. devamını oku

SAYI 17

CİLT  7

Haziran 2009

MAKALE  4

Cumhuriyet Dönemi İlkokul (İlköğretim 1. Kademe) Sosyal Bilgiler ve Onun Kapsamına Giren Ders Programlarında Bir Değer Olarak "Barış"ın Yeri

Yazarlar: Sevgi COŞKUN KESKİN, Yusuf KESKİN

Şiddet, insanlığın varoluşundan bu yana insanların hayatında var olan bir fenomendir. Ülkeler veya milletler arasında olabileceği gibi, okul ve aile gibi küçük topluluklarda ortaya çıkan türleri de mevcuttur. İnsanın doğasında var olan bu şiddeti, en aza indirmenin bir yolu da barış eğitimine yönelik programlar hazırlamaktır. Barış eğitiminin verilmesi için en uygun derslerden biri de sosyal bilgiler dersidir.

Bu çalışmada, cumhuriyet döneminde (1924, 1926, 1936, 1948, 1962 taslak, 1968 1998 ve 2004) hazırlanan sosyal bilgiler programlarında barış ve onun kazandırılmasına yardımcı olan dayanışma, yardımseverlik, sevgi, saygı, hoşgörü, farklılıkları takdir etme gibi muadil değerlere yer verilip verilmediği araştırılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.