Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Fatih CAMADAN

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  1

Ahlaki Gelişim Düzeyleri ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: H. Yusuf ACUNER, Fatih CAMADAN, Musa TÜRKAN

Bu makale, ahlaki gelişim düzeyleri ile mükemmeliyetçilikleri çeşitli değişkenler açısından inceleyen saha araştırmasının bulgularını içermektedir. Araştırma, 2011- 2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nde çeşitli programlarda 1. sınıfta öğrenim gören 222'si kız 130'u erkek toplam 352 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması ise 18.20'dir. Veri toplama aracı olarak, Değerlerin Belirlenmesi Testi (Defining Issues est: DIT) Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.