Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Haluk ÖZMEN

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  2

Toplumumuzda ve Öğretmen Adayları Arasında Öğretmenlik Mesleğine Verilen Değer Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Haluk ÖZMEN

Bu çalışmada, geçmişten günümü/.c öğretmen yetiştirme olanında yapılan çalışmalar, toplumumuzda öğretmenlik mesleğine verilen değer ekseninde özetlenmiş, eğitim fakültelerindeki yeniden yapılanma projesi çerçevesinde orta öğretim öğretmenlik programlarında öğrenim .gören öğretmen adaylarının lisans eğitimleri Öncesinde öğretmenlik mesleğini tercih ederkenki beklentileri ile mezuniyet öncesi düşüncelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır Betimleyici araştırma yöntemi kapsamında öze/ durum araşırması yaklaşımıyla yürütülen çalışmada bulgular, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim fakültesi OFMA Eğitimi Bölümünde öğrenim gören; 28'/ matematik, 20'si fizik, 2. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.