Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Hüseyin ÇALIŞKAN

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler:


SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  6

Hoşgörü Eğilim Ölçeği Yetişkin Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar: Hüseyin ÇALIŞKAN, Merve ÇAVUŞ

Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin hoşgörü eğilim düzeylerinin belirlenebilmesine ilişkin "Hoşgörü Eğilimi Ölçeği-Yetişkin Formu" geliştirmektir. Öncelikle madde havuzunda yer alan 30 maddeye ilişkin beşli Likert tarzında bir ön form yapılandırılmıştır. Araştırmada üç farklı çalışma grubu kullanılan araştırmanın birinci çalışma grubunu ölçeğin açımlayıcı faktör analizi tespiti için 515, ikinci çalışma grubunu ölçeğin doğrulayıcı faktör analiz tespiti için 498, üçüncü çalışma grubunu iseölçeğin test-tekrar test güvenirlik tespiti için 126 birey oluşturmuştur. devamını oku

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  2

Değer Yönelimleri Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

Yazarlar: Hüseyin ÇALIŞKAN, Çağla KARADEMİR

Bu çalışmada, Fries ve arkadaşları tarafından geliştirilen Değer Yönelimleri Ölçeği (DYÖ)'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerli için İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 46 kişilik öğrenci grubuna Türkçe ve İngilizce formlar uygulanmıştır. Formlardan elde edilen puanlar arasında anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. DYÖ'nin faktör yapısını ortaya çıkarmak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda toplam varyansın % 74.26'snı açıklayan 4 madde ve iki farklı değer yönelimini (iyi oluş ve başarı değer yönelimleri) ölçen bir yapı elde edilmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi