Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Intan PUSPITASARI

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  2

Farklı Kültürlerden Ebeveynlerin "Aile" ve "Çocuk" Metaforları: Türkiye ve Endonezya Örneği

Yazarlar: Arzu ÖZYÜREK, Özlem GÖZÜN KAHRAMAN, Intan PUSPITASARI

Bu çalışmada, farklı kültürlerden ebeveynlerin "aile" ve "çocuk" metaforlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Türkiye'den (n=40) ve Endonezya'dan (n=45) gönüllü ebeveynlerden oluşmuştur. Nitel araştırma desenindeki çalışmada katılımcılardan "Aile…gibidir. Çünkü…" ve "Çocuk…gibidir. Çünkü…" cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde kodlama, kategori oluşturma aşamaları izlenerek metafor kategorileri ve sayıları belirlenmiştir. Sonuç olarak "aile" metaforlarının Tür ebeveynlerde "birlik/beraberlik/ bütünlük, korunma/güven, yaşam kaynağı, psikolojik iyi olma, gelişim" ve Endonezyalı ebeveynlerde "korunma/güven, psikolojik iyi olma, birlik/beraberlik/bütünlük, en değerli şey, öğrenme ortamı, emek/çaba" şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.