Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

M. Bahaddin Acat

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  1

Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği (OKEYÖ)

Yazarlar: M. Bahaddin Acat, Mecit Aslan

Bu çalışmanın amacı; okullarda yürütülen çalışmaların karakter eğitimi felsefesine göre değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan "Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği"nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının sonuçlarını ortaya koymaktır. Ölçek, Character Education Partnership (CEP) tarafından ortaya konulmuş olan karakter eğitimi ilkelerinden faydalanılarak geliştirilen "Karakter Eğitimi Süreci'nden" yola çıkılarak hazırlanmıştır. Ölçeğin hazırlık aşamasının başında farklı uzmanları görüşleri alınarak 60 madde içerisinde anlaşılamayanlar düzeltilmiş ve uygun görülmeyen 8 tanesi silinerek madde sayısı 52'ye indirilmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.