Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Mehmet BAŞTÜRK

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  3

Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatrolarında Değerler

Yazar: Mehmet BAŞTÜRK

Bu makalede Ahmet Mithat Efendi'nin basılmış olan yedi tiyatro eseri, içerdiğideğerler bakımından incelenmiştir. Eserlerde var olan değerler içerik analizi yöntemiile tespit edildikten sonra tasnif ve tahlile tabi tutulmuştur. Böylelikle tiyatro marifetiyletoplumu eğitmeyi amaçlayan Ahmet Mithat'ın olumlu-olumsuz, bireysel-toplumsalhangi değerleri, ne sıklıkla ve nasıl ele aldığı ortaya konulmuş; nihayetinde bu eserlerdeişlenen değerlerin günümüz toplumu için ne ifade ettiği, değerler eğitimikapsamındakullanılıp kullanılmayacağı gibi hususlar üzerinde durulmuştur. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.