Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  3

Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatrolarında Değerler

Yazar: Mehmet BAŞTÜRK

Bu makalede Ahmet Mithat Efendi'nin basılmış olan yedi tiyatro eseri, içerdiğideğerler bakımından incelenmiştir. Eserlerde var olan değerler içerik analizi yöntemiile tespit edildikten sonra tasnif ve tahlile tabi tutulmuştur. Böylelikle tiyatro marifetiyletoplumu eğitmeyi amaçlayan Ahmet Mithat'ın olumlu-olumsuz, bireysel-toplumsalhangi değerleri, ne sıklıkla ve nasıl ele aldığı ortaya konulmuş; nihayetinde bu eserlerdeişlenen değerlerin günümüz toplumu için ne ifade ettiği, değerler eğitimi kapsamındakullanılıp kullanılmayacağı gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Bilindiği üzere Tanzimatsiyasal, sosyal, kültürel ve edebî açıdan bir yenileşmeyi/başkalaşmayı ifade eder.Bu çalışma aynı zamanda Tanzimat sonrası inşa edilmek istenen yeni insan ve toplumanlayışı etrafında vücuda getirilen bu ilk eserlerden hareket ederek yaklaşık bir buçukasır sonrası olan günümüz insan ve toplumu ile o dönem arasında kıyaslamalara daimkân tanımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Mithat Efendi, Tiyatro, Değerler, Eğitim
Cilt 13, No 30, 105 - 140, Aralık 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.