Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Mustafa BEKTAŞ

SAYI 14

CİLT  5

Aralık 2007

MAKALE  1

Hayat Bilgisi Dersinde Ailelerin Çoklu Zekâ Kuramı Hakkında Bilgilendirilme Biçimlerinin Öğrencilerin Proje Başarıları ve Tutumlarına Etkisi

Yazar: Mustafa BEKTAŞ

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde öğrencilerin ailelerinin Çoklu Zekâ Kuramı [ÇZK] hakkında bilgilendirilme biçimlerinin, öğrencilerin proje başarıları ve hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya 2006?2007 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında, Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Orhangazi İlköğretim Okulu'nun 3/A ve 3/B sınıflarında okuyan toplam 24 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden 12'sinin ailesi ÇZK hakkında basılımateryalle, diğer 12'sinin ailesi ise sözel yolla bilgilendirilmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.