Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Safiye KESGİN

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  4

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Karakter Eğitimi Programları Üzerine Bir Değerlendirme (Georgia ve Florida Örneği)

Yazar: Safiye KESGİN

Amerika Birleşik Devletleri karakter eğitimi konusunda öne çıkan bir ülkedir. Amerikan eğitim tarihine baktığımızda öncelikle ahlak eğitimi, daha sonra değerler eğitimi ve günümüzde de yaygın ve güncel olarak karakter eğitimi kavramları ile ifade edilen bir değer kazandırma gayretinin varlığı görülmektedir. Öncelikle dini değerlerden desteğini alan ahlak eğitimi anlayışı esas alınırken, daha sonra giderek yaygınlaşan pozitif bilim anlayışı ve sekülerleşmenin etkisiyle devlet okullarında tamamn dinden soyutlanmış değerler eğitimi yaklaşımları benimsenmiş ve uygulanmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.