Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 29

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  4

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Karakter Eğitimi Programları Üzerine Bir Değerlendirme (Georgia ve Florida Örneği)

Yazar: Safiye KESGİN

Amerika Birleşik Devletleri karakter eğitimi konusunda öne çıkan bir ülkedir. Amerikan eğitim tarihine baktığımızda öncelikle ahlak eğitimi, daha sonra değerler eğitimi ve günümüzde de yaygın ve güncel olarak karakter eğitimi kavramları ile ifade edilen bir değer kazandırma gayretinin varlığı görülmektedir. Öncelikle dini değerlerden desteğini alan ahlak eğitimi anlayışı esas alınırken, daha sonra giderek yaygınlaşan pozitif bilim anlayışı ve sekülerleşmenin etkisiyle devlet okullarında tamamen dinden soyutlanmış değerler eğitimi yaklaşımları benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bunların etkinliği tartışılmış ve günümüzde de federal hükümetin teşvik ve desteğiyle hazırlanan karakter eğitimi programları daha çok öne çıkmış ve halen pek çok eyalette zorunlu olarak uygulanmaktadır. Hazırlanan karakter eğitimi programlarının çokluğu, çeşitliliği, uygulamada eyaletlere, eğitim bölgelerine hatta aynı bölgedeki farklı okullara sağlanan serbestlik ve devlet fonlarıyla desteklenen rekabetçi tutum bu alandaki zenginliği artırmaktadır. Bu makalede Amerika'daki gelinen karakter eğitimiyle ilgili tarihi ve yasal süreçle birlikte farklı karakter eğitimi yaklaşımları ve bu yaklaşımları yansıtan program örnekleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ABD'de ahlak eğitimi, Karakter eğitimi programları, Karakter eğitimi yaklaşımları
Cilt 13, No 29, 117 - 148, Haziran 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.