Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Şenol YAKA

SAYI 28

CİLT  12

Aralık 2014

MAKALE  6

Okul Öncesi Eğitimde Verilecek Öncelikli Değerlere İlişkin Veli Görüşleri

Yazarlar: Şenol YAKA, Demet YALÇIN, Esin DENİZLİ

Bu araştırmanın amacı, Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki okulöncesi velilerinin, okulöncesi eğitimde verilecek öncelikli değerlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için okulöncesi velilerinin değerlere bakış açıları 'sosyo-ekonomik durum, yaş, eğitim durumu, meslek, cinsiyet' açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Eskişehir ili Odunpazarı ilçesindeki ilköğretim ve bağımsız anaokullarında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Odunpazar ilçesinde 113 okul ve 4604 öğrenci oluşturmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.