Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Serap KORUCU

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  1

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf içi Olumsuz Davranışlara Gösterdikleri Tepkilerin Karakter Eğitimi ve 2005 İlköğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Sefer ADA, Z. Nurdan BAYSAL, Serap KORUCU

Okullarda sınıf ortamı çeşitli faktörlerin etkisi altındadır. Temelde öğretmen-öğrenci etkileşimine dayalı olarak oluşan bu ortamda, istenmeyen davranışların da yaşanması kaçınılmazdır. Amaç, istenmeyen davranışların yerine olumlu değer ve tutumların kazandırılması ve öğrencilerin karakter eğitiminin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca yeni ilköğretim programının uygulanması öğrencilerin aktif olduğu sınıf ortamını gerektirmektedir. Bu açıdan öğretmenlerin sınışarındaki olumsuz davranışlara gösterdkleri tepkiler daha da önemli hâle gelmektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.