Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Yasin AKTAY

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  2

Amerika'da Kudüs'ü Kurmak İçin: Mormonlarda Din ve Değerler Eğitimi

Yazar: Yasin AKTAY

Mormonluk ilk ve tek yerli Amerikan dini sayılabilir. Amerika'da değerlerin eğitimi ve yeniden üretimi üzerinde son dönem sosyolojik literatürde toplumsal sermaye kavramının yan-terminolojisiyle düşünülmektedir. Amerika'da bir dinin, görünürde Amerikan karşıtı bir söylemi de olsa, Amerikanizm denilebilecek bir değerler bütününe eklemlenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu yazıda Mormonlukta din ve değerler eğitiminin değişik mekanizmaları irdelenmektedir. Bu mekanizmalar sadece ilk, orta ve yüksek ğitimdeki kurumsal yapılardan ibaret değildir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.