Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  7

Bilgi Kapılarını Açmak

Yazar: Douglas SLOAN

Modern bilinç gittikçe artan oranda tek yönlü olarak saldırıya uğramakta ve savunulmaktadır. Modern bilinç gittikçe artan bir şekilde ?her ikisi de genellikle tek boyutlu olmak kaydıyla? saldırıya uğramakta ve savunulmaktadır. Aslında modern bilinç insanoğlu için bir çok olumsuzluk sonuç içermekle birlikte önemli yararlı etkilere de sahiptir. Ayrıca gerçekleşmemiş, ama büyük ölçüde olumlu bir çok potansiyele de sahiptir. Eğer modern bilincin olumsuz yönlerini yenmek ve olumlu potansiyellerini gerçekleştirmek istiyorsak, tarzımızı temelden dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu makale, bilgi hakkındaki dominant modern varsayımların olumsuz sonuçlarını incelemekte ve bilgi yoll arımızın olumsuzluğun ötesine aktarılması, modern bilincin, olumlu yönlerini gerçekleştirecek şekilde temelden dönüştürülmesi için neler yapılması gerektiğini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilmek, Bilme Yolları, Modern Varsayımlar, Şuurun Tekamülü
Cilt 1, No 4, 157 - 172, Ekim 2003
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi