Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Douglas SLOAN

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  7

Bilgi Kapılarını Açmak

Yazar: Douglas SLOAN

Modern bilinç gittikçe artan oranda tek yönlü olarak saldırıya uğramakta ve savunulmaktadır. Modern bilinç gittikçe artan bir şekilde ?her ikisi de genellikle tek boyutlu olmak kaydıyla? saldırıya uğramakta ve savunulmaktadır. Aslında modern bilinç insanoğlu için bir çok olumsuzluk sonuç içermekle birlikte önemli yararlı etkilere de sahiptir. Ayrıca gerçekleşmemiş, ama büyük ölçüde olumlu bir çok potansiyele de sahiptir. Eğer modern bilincin olumsuz yönlerini yenmek ve olumlu potansiyellerinigerçekleştirmek istiyorsak, tarzımızı temelden dönüştürmemiz gerekmektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi