Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  4

Bir Kişilerarası İletişim Problemi Olarak İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık: Psikolojik Danışma Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: Füsun EKŞİ, Durmuş ÜMMET

Günümüzün vazgeçilmez alışkanlıklarından biri haline gelen internet kullanımı gündelik hayat, iş ve eğitim hayatımız gibi birçok alanda yaşamımızı oldukça kolaylaştıran bir olgu haline gelmiştir. Hızlı iletişim sağlayarak ciddi zaman tasarrufu sağlama, yeterli ve doyurucu bilgiye ulaşma, mesafeleri kısaltma gibi birçok avantajının yanı sıra bilinçli kullanılmadığında sosyolojik ve psikolojik birçok olumsuzluğu da beraberinde getiren bu teknolojik olgu son yıllarda daha fazla tartışılır hale gelmiştir. Özellikle internet bağımlılığı ve bunun uzantısı şeklinde ortaya çıkan siber zorbalık konusu araştırmacılar, psikolog ve danışmanlar, psikiyatristler gibi konuyla ilgili olan kişilerin gündemine girmiş durumdadır. Bu araştırmada, özellikle çocuklar ve gençler arasında sıklığı rahatsız edici boyutlara gelmiş olan internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusu, nedenleri, tanı ölçütleri, psikolojik yaklaşımlar, mevcut çalışmalar ve yapılması gerekenler boyutuyla incelenmiştir. Konuyla ilgili araştırmalar ele alındığında internet bağımlılığı ve siber zorbalığın hem dünyada hem de ülkemizde oldukça yaygın olduğu, bu durumun çocuk ve gençlerin psikolojik sağlıklarını ciddi şekilde tehdit ettiği görülmektedir. Psikolojik danışma uygulamalarının ağırlıklı olarak bilişsel-davranışçı yaklaşım çerçevesinde yoğunlaştığı görülmekte ayrıca internet bağımlılığı ve siber zorbalığın önlenmesi konusunda en mühim görevlerin aile ve okula düştüğü vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Bağımlılığı, Siber Zorbalık, Kişilerarası İletişim
Cilt 11, No 25, 91 - 115, HAZİRAN 2013
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi