Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Durmuş ÜMMET

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Göztepe, İstanbul.

İlgi Alanları: Duyuşsal alan eğitimi, rehberlik, psikolojik sağlık ve değer ilişkisi.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: "Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Yalnızlığın İncelenmesi", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: (2007). * "Career Guidance Needs Of Mechatronics Education Department Graduates", International Educational Technology Conference, İstanbul Turkey, April, 2011. * "Bir Kişilerarası İletişim Problemi Olarak İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık: Psikolojik Danışma Açısından Değerlendirilmesi", Değerler Eğitimi Dergisi, No:25, Haziran 2013. * "Examination of High School Students' Learned Resourcefulness: a review of Gender, Parental Attitudes, and Values", International Conference Psychology, Education, Guidance & Counselling, İstanbul, Turkey, 27-28 May 2013. * "Temel İhtiyaçların Doyumu İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Ana-Babaya Bağlanmanın Aracı Rolü", Uluslar arası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Eylül 2013.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  10

Özgecilik (Altruism) Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yazarlar: Mustafa OTRAR, Halil EKŞİ, Durmuş ÜMMET

Bu çalışmanın amacı, kişilerin özgecilik davranışlarını ölçmede kullanılabilecek kültürel yapıya uygun bir ölçek geliştirmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Marmara Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 336'sı bayan, 248'i erkek ve yaş ortalaması 22.90 olan toplam 584 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmasında açımlayıcı faktör analizi kullanılmış, kriter geçerliği çalışması yapılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiş ve Cronbch Alpha güvenirlik sayısı hesaplanmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.