Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  2

Bireycilik ve Toplumculuk Tartışmaları Bağlamında Değerler Eğitimi Yaklaşımları

Yazar: M. Esat ALTINTAŞ

Liberal eğitim sistemini benimseyen ülkelerde, değerler eğitimiyle ilgili tartışmaların merkezini, bu eğitimi şekillendirmede bireyin ve toplumun etkilerinin sınırları ve haklarının ne olacağı meselesi oluşturmaktadır. Geleneksel görüşe göre, çocukların toplumca arzu edilen ya da arzu edildiği düşünülen ahlaki değerlere göre kalıplanması, daima, onların özerk olarak kendi değerlerini oluşturmalarından daha önce gelir. Liberal görüşe göre ise bireylerin yaşayacakları değerleri özerk olarak seçmeleri, bireylerin toplumca arzu edilen ahlaki değerlere göre kalıplanmalarından daha önce gelmektedir. Liberal görüş ile geleneksel görüş arasındaki bu farklılıktan dolayı Amerika'da ortaya çıkan değerler eğitimi yaklaşımları, insanın gelişiminde bireyin ve toplumun rolünün ne olacağıyla ilgili bir modern çıkmaz içerisindedir. Bu makalenin amacı, bir modern çıkmaz olarak bireycilik ve toplumculuk tartışmaları bağlamında, Amerika'da değerler eğitiminde ön plana çıkan yaklaşımlardan Karakter Eğitimi, Değerleri Belirginleştirme ve Kohlberg'in Ahlak Eğitimi yaklaşımlarının arka planlarındaki varsayımlara işaret etmek ve bu varsayımların tartışmalarda durduğu konumu ortaya koymaktır. Bu sayede, Amerika'da üretilen bu yaklaşımların Türkiye'de kullanılmasının mümkün olup olmayacağıyla ilgili tartışmalara katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Değerler Eğitimi, Bireycilik, Toplumculuk, Modernite
Cilt 10, No 24, 31 - 54, Aralık 2012
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.