Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

M. Esat ALTINTAŞ

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  2

Batı Avrupa'da Özel Müslüman Okullarının Karşılaştıkları Sorunlar: İngiltere, Hollanda ve Fransa Örneği

Yazar: M. Esat ALTINTAŞ

Batı Avrupa'da yaklaşık on milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu sayı MüslümanlarınHıristiyanlardan sonra ikinci büyük dini grup olduğunu göstermektedir. BatıAvrupa'da sayıları hızla artan Müslümanlar kültürel, eğitimsel ve dini taleplerini güçlübir şekilde dile getirmeye başlamışlardır. Batı Avrupa'da yaşayan Müslümanların ihtiyaçlarındanen önemlisi, çocuklarının din eğitimi ihtiyacıdır. Çocuklarının kendi dinive kültürel değerlerine sadık olarak yetişmelerini hedefleyen Müslüman aileler, özelMüsüman okulları kurmaya yönelmişlerdir. devamını oku

SAYI 24

CİLT  10

Aralık 2012

MAKALE  2

Bireycilik ve Toplumculuk Tartışmaları Bağlamında Değerler Eğitimi Yaklaşımları

Yazar: M. Esat ALTINTAŞ

Liberal eğitim sistemini benimseyen ülkelerde, değerler eğitimiyle ilgili tartışmaların merkezini, bu eğitimi şekillendirmede bireyin ve toplumun etkilerinin sınırları ve haklarının ne olacağı meselesi oluşturmaktadır. Geleneksel görüşe göre, çocukların toplumca arzu edilen ya da arzu edildiği düşünülen ahlaki değerlere göre kalıplanması, daima, onların özerk olarak kendi değerlerini oluşturmalarından daha önce gelir. Liberal görüşe göre ise bireylerin yaşayacakları değerleri özerk olarak seçeleri, bireylerin toplumca arzu edilen ahlaki değerlere göre kalıplanmalarından daha önce gelmektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.