Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  5

Cami Cemaatine Göre Fransa'daki Türk Din Görevlilerinin İletişim Yeterlikleri

Yazar: İsmail Sağlam

İyi eğitim almış din görevlisi mesleğinde başarılı olmakta ve hizmet sunduğu kitleyi memnun etmektedir. Ancak sadece mesleki formasyona sahip olmakla bu sonuca ulaşmak her zaman mümkün olmaz. Din görevlisinin sahip olduğu mesleki formasyonuna işlerlik kazandırabilmesi, iletişim becerisiyle doğru orantılıdır. Yapılan dinî hizmetin ne anlam ifade ettiği, hizmeti alan cemaatteki yansımasıyla ölçülebilir. Bu açıdan çeşitli kategorilerdeki cemaatin din görevlilerini iletişim yeterliği açısından nasıl değerlendirdiği önemlidir. Bu anketli araştırmada, Fransa'da hizmet veren Türk din görevlilerinin cemaat tarafından iletişim yeterliği açısından nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır. Elde edilen bulgulara göre din görevlileri yetişkinlerle, geçlerle ve çocuklarla iletişimlerinde "Kısmen yeterli" bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Din Görevlisi, İletişim Yeterliği, Fransa Müslümanları, Fransa'daki Türkler, İmamların Formasyonu
Cilt 9, No 21, 121 - 145, Haziran 2011
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.