Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

İsmail Sağlam

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  5

Cami Cemaatine Göre Fransa'daki Türk Din Görevlilerinin İletişim Yeterlikleri

Yazar: İsmail Sağlam

İyi eğitim almış din görevlisi mesleğinde başarılı olmakta ve hizmet sunduğu kitleyi memnun etmektedir. Ancak sadece mesleki formasyona sahip olmakla bu sonuca ulaşmak her zaman mümkün olmaz. Din görevlisinin sahip olduğu mesleki formasyonuna işlerlik kazandırabilmesi, iletişim becerisiyle doğru orantılıdır. Yapılan dinî hizmetin ne anlam ifade ettiği, hizmeti alan cemaatteki yansımasıyla ölçülebilir. Bu açıdan çeşitli kategorilerdeki cemaatin din görevlilerini iletişim yeterliği açısından naıl değerlendirdiği önemlidir. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  4

İletişim ve Sosyal Etkinin Dinî Davranış Oluşumundaki Rolleri

Yazar: İsmail Sağlam

Eğitim faaliyetlerinin başarısı, bireyin hedeflenen davranışı ne ölçüde kazandığı ile doğru orantılıdır. Din eğitimi ve öğretimindeki başarı da, bireyde dinî davranışın oluşma derecesi ile karşılaştırılabilir. Davranış oluşumu, bilgi elde etmekten daha karmaşık bir yapı arz eder. Aynı şey dinî davranış elde etmek için de söylenebilir. Davranış oluşumunda etkin rol oynayan faktörler arasında, "iletişim" ve "sosyal etki" dikkate değer iki önemli faktördür. Dolayısıyla bu makalede bu iki faktörü, "dinî davranış" oluşumundaki rolleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.