Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  7

Cami Eksenli Din Hizmetleri

Yazar: Ahmet Onay

Bu çalışmada, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından yürütülen cami eksenli din hizmetleri ele alınmıştır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan on ilde yapılan alan araştırmasıyla, imam ve müezzinlerin cami içinde ve cami dışında yürüttükleri din hizmetlerinin neler olduğu araştırılmıştır. Araştırma sonuçları; imam ve müezzinlerin camide namaz kıldırma dışında fazla bir iş yapmadıkları şeklindeki kanaatin yanlış olduğunu, bilakis onların görev için diğer memurlardan daha fazla zaman harcadıkları ve cami eksenli din hizmetleriyle yaptıkları iş bakımından da toplumsal kültürün devamı, ahlâki değerlerin korunması ve toplumsal bütünlüğün sağlamlaştırılması bakımından önemli görevler yürüttüklerini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Cami, İmam, Müezzin, Din Hizmetleri
Cilt 4, No 12, 149 - 175, Aralık 2006
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.