Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  5

Değer Eğitiminde Geçmişten Günümüze Bir Işık: "Aile Bilgisi Dersi" Model Önerisi

Yazar: Sevgi COŞKUN KESKİN

Bu araştırmada, ailevî ve bireysel değerlerin korunması için seçmeli bir ders olarak Aile Bilgisi ders modeli geliştirilmiştir. Bu ders, ilköğretim okullarında duyuşsal becerilerin ve duyarlılıkların kazanıldığı kritik yaşlarda, uygulamalı ve okul- aile işbirliğini sağlayacak bir şekilde değerlerin kazandırılmasına yöneliktir. Bu amaçla, nitel araştırma desenlerinden temellendirilmiş kuramın metodolojisi benimsenerek, ihtiyaç analizi yapmak için,1936 ve 1948 programında yer alan ve 1968 programıyla yürürlükten kaldırılan Aile Bilgisi dersi, 2005 tarihli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Programları incelenmiş; gazete haberleri, veli ve uzman görüşleriyle programın bileşenlerine karar verilmiştir. Bu bileşenler; genel amaçlar, kavramlar, değerler, beceriler, öğrenme alanları, üniteler ve kazanımlardır. 4. ve 5. sınıf için; 9 genel amaç, 45 temel kavram, 14 temel beceri, 18 temel değer, 8 öğrenme alanı, 16 ünite ve 95 kazanım ile ders programı yapılandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değer Eğitimi, Aile Bilgisi Dersi, Program Geliştirme
Cilt 10, No 23, 117 - 156, Haziran 2012
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.