Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  14

Değerler Eğitiminde İzciliğin Yerine İlişkin İzci Lideri Öğretmenlerin Görüşleri

Yazarlar: Sabahattin ÇİFTÇİ, Fatma Tuğba OLAÇ, Nazmiye Buket AKSAKAL, Özlem YAMAN

Gönüllü ve üniformalı bir gençlik hareketi olan izcilik, okul ve aile arasındaki boşluğu en iyi şekilde doldurmaya çalışan eğitsel bir faaliyettir. İzcilik faaliyetlerine katılan öğrenciler yaptıkları, gezilerle, kamplarla boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişmelerine katkıda bulunmak olan izcilik faaliyetleriyle bireylere içinde yaşanılan toplumun ve evrensel değerler öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Yapılan bu çalışmayla izciliğin değerler eğitimindeki yeri ve önemi saptanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle ilkokullarda görev yapan 15 izci lideri öğretmenin açık uçlu sorularla görüşlerine başvurulmuş. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda izciliğin değerler öğretiminde yapılan faaliyetlerin türü, izciliğin amaç ve işlevinden dolayı etkili bir uygulama olduğu, izcilikte değerler öğretiminde en çok oyun, kamp faaliyetleri, topluma hizmet çalışmaları ve yürüyüşlerin kullanıldığını, izci öğrencilerin diğer öğrencilere göre sahip oldukları saptanmıştır. Değerleri davranışa ve tutumlarına yansıtmalarında daha etkili oldukları, izcilik faaliyetleri ile en çok, sevgi ve saygı, yardımseverlik, sorumluluk, milli manevi değerler, dostluk, adalet, hoşgörü değerlerinin kazandırıldığı ve son olarak da, izciliğin değerler öğretiminde önemli bir yeri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzcilik, Değerler, Değerler eğitimi
Cilt 13, No 29-Ek-Özel, 415 - 437, Haziran 2015
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.