Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Sabahattin ÇİFTÇİ

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  14

Değerler Eğitiminde İzciliğin Yerine İlişkin İzci Lideri Öğretmenlerin Görüşleri

Yazarlar: Sabahattin ÇİFTÇİ, Fatma Tuğba OLAÇ, Nazmiye Buket AKSAKAL, Özlem YAMAN

Gönüllü ve üniformalı bir gençlik hareketi olan izcilik, okul ve aile arasındaki boşluğu en iyi şekilde doldurmaya çalışan eğitsel bir faaliyettir. İzcilik faaliyetlerine katılan öğrenciler yaptıkları, gezilerle, kamplarla boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişmelerine katkıda bulunmak olan izcilik faaliyetleriyle bireylere içinde yaşanılan toplumun ve evrensel değerler öğrencilerekazandırılmaya çalışılır. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  2

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf İzci Öğrencilerin Çevreye Karşı Tutumları

Yazarlar: Sabahattin ÇİFTÇİ, Ümmühan CİHANGİR

Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek, çevre sorunlarının çözümü için en etkili yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada okullarda uygulanan izcilik faaliyetleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün izciliğin doğal tabiata ve çevreye verdiği önem herkes tarafından bilinmektedir. Yapılan faaliyetlerin birçoğunun içeriğinde çevreyi ve doğayı koruma amaçlı doğrudan uygulamaya yönelik birçok beceri kazandırılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada izcilik faaliyetlerinin ilköğetim 1. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.