Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  3

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı

Yazar: Süleyman AKYÜREK

Kavramların birbiri ile ilişkileri kavram haritası aracılığıyla ortaya konur. Din eğitim-öğretiminde de kavram haritaları oluşturulabilir. Kavram haritası oluşturmanın aşamaları şunlardır: Beyin fırtınası aşaması, gruplandırma aşaması, yerleştirme aşaması, ilişkilendirme aşaması, gözden geçirme ve sonuçlandırma aşaması. Oluşturulmuş bir kavram haritası doğruluk ve eksiklik, örgütleme, görünüm ve yaratıcılık yönlerinden incelenerek değerlendirilir. Kavram haritaları akış çizgesi, dönen diyagramlar ve dayandırılabilir ağaçlar şeklinde oluşturulabilir. Din öğretiminde kavram haritaları, bir öğretim aracı olarak, öğrenme aracı olarak ve değerlendirme aracı olarak din öğretiminin plânlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kavram Haritası, Kavram Haritası Oluşturma Aşamaları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi, Kavram Haritasını Değerlendirme
Cilt 1, No 3, 65 - 86, Temmuz 2003
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.