Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Süleyman AKYÜREK

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  2

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi "Dünya ve Ahiret" ile "Kur'an'a Göre Hz. Muhammed" Ünite Kazanımlarının Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları ile Uyumu ve Öğrenmeleriyle İlişkisi (Kayseri Örneği)

Yazarlar: Hatice ARI, Süleyman AKYÜREK

Öğrencilerin öğrenmelerinde etkili şartlardan biri olan onların ilgi ve ihtiyaçları program değerlendirme ve geliştirme çalışmalarında dikkate alınan bir husustur. Din eğitimi esnasında ilgi duyduğu, merak ettiği bir konuyla karşılaşan öğrencinin öğrenme isteği daha yüksek olacak ve öğrenmenin gerçekleşmesi daha kolay sağlanacaktır. Araştırmada DKAB Dersi öğretim programı kazanımları, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına ilişkin düşünceleri ışığında incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı 2018 yılına hazırlanan DKAB Dersi Öğretim Programı, on birinci sınıf Dünya ve Ahiret, Kur'an'a Göre Hz. devamını oku

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  1

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları

Yazar: Süleyman AKYÜREK

Bu araştırmada, günümüz Türkiye'sinde örgün din eğitimi öğretmenlerinin (İHL Meslek Dersleri ve DKAB Dersi Öğretmenleri) eğitim-öğretim bilgi ve becerilerine ilişkin yeterlik algıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Örgün din eğitimi öğretmenlerinin eğitim-öğretim algıları ile cinsiyetleri, kurumları, mezun oldukları bölümleri, eğitimöğretim becerilerine ilişkin katıldıkları hizmet içi eğitim sayısı arasında bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmaya toplam 477 öğretmen katılmıştır.Araştırmada 312 DKAB, 130 İHL Meslek Dersi öğretmeni olmak üzere toplam 442 öğretmenden toplanan veriler kullanılmıştır. devamını oku

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  3

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı

Yazar: Süleyman AKYÜREK

Kavramların birbiri ile ilişkileri kavram haritası aracılığıyla ortaya konur. Din eğitim-öğretiminde de kavram haritaları oluşturulabilir. Kavram haritası oluşturmanın aşamaları şunlardır: Beyin fırtınası aşaması, gruplandırma aşaması, yerleştirme aşaması, ilişkilendirme aşaması, gözden geçirme ve sonuçlandırma aşaması. Oluşturulmuş bir kavram haritası doğruluk ve eksiklik, örgütleme, görünüm ve yaratıcılık yönlerinden incelenerek değerlendirilir. Kavram haritaları akış çizgesi, dönen diyagralar ve dayandırılabilir ağaçlar şeklinde oluşturulabilir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.