Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  3

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri - Dicle Üniversitesi Örneği -

Yazar: Ejder OKUMUŞ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de din eğitiminin problemleri bağlamında üniversite düzeyinde din eğitim ve öğretimi yapan kurumlardan İlahiyat Fakülteleri'ni, bu Fakültelerden biri olan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneğinde incelemektir. Bu araştırma, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimle ilgili problemlerini anlamaya ve böylece Türkiye'deki bütün İlahiyat Fakülteleri'nin sorunlarına ışık tutmaya çalışmaktadır. Anket, görüşme ve dolaysız gözlem tekniklerinin kullanıldığı makalede, çalışmanın anahtar kavramlarından olan ve öğrencilerin eğitimleri etrafında ortaya çıkarak onları olumsuz etkileyen sorunları ifade etmek üzere seçilen "problemler", öğrencilerin kendi görüş ve yaklaşımları esas alınarak tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlahiyat Fakültesi, Problemler, Din Eğitimi, Dersler, Hocalar, Öğrenciler, İlahiyatçı Kimliği, Stres, Bunalım, Uyum
Cilt 5, No 13, 59 - 94, Haziran 2007
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.