Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ejder OKUMUŞ

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  3

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri - Dicle Üniversitesi Örneği -

Yazar: Ejder OKUMUŞ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de din eğitiminin problemleri bağlamında üniversite düzeyinde din eğitim ve öğretimi yapan kurumlardan İlahiyat Fakülteleri'ni, bu Fakültelerden biri olan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneğinde incelemektir. Bu araştırma, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimle ilgili problemlerini anlamaya ve böylece Türkiye'deki bütün İlahiyat Fakülteleri'nin sorunlarına ışık tutmaya çalışmaktadır. Anket, görüşme ve dolaysız gözlem teknilerinin kullanıldığı makalede, çalışmanın anahtar kavramlarından olan ve öğrencilerin eğitimleri etrafında ortaya çıkarak onları olumsuz etkileyen sorunları ifade etmek üzere seçilen "problemler", öğrencilerin kendi görüş ve yaklaşımları esas alınarak tespit edilmektedir. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  4

İslâm'ın Yerel Bağlamları

Yazar: Ejder OKUMUŞ

"İslâm'ın yerel bağlamları", farklı zaman ve mekânlarda yaşayan grup ve toplumların birbirinden farklı Müslümanlık biçimlerini ifade eder. Evrensel bir din olan İslâm, diğer evrensel dinler gibi yerelliklerle yaşanan ve farklılaşan veya farklılıklarla yerelleşen bir dindir; bu onun evrenselliğine aykırı bir durum değil, evrenselliğine uzanan yolun açılmasının kesin şartıdır. Son tahlilde dinin evrensel düzeyde var olması, öncelikle yerel bağlamda var olmasına bağlıdır. O halde denilebilir ki slâm'ın evrenselliğini anlamanın yolu, yerel bağlamlarını anlamaktan geçer. devamını oku

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  6

Tanzimat Dönemi'nde Eğitimde Lâikleşmenin İşaretleri

Yazar: Ejder OKUMUŞ

Türkiye, modern İslâm dünyasında belki de en büyük lâikleşme deneyimidir ve bu deneyimin uzun bir tarihi vardır. Tanzimat (1839-1856), bu tarih içinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda Tanzimat, kültür tarihimizin hemen her dalında bir dönüm noktası, bir yenilik zamanı ve geniş anlamda bir sosyokültürel değişim dönemi olarak nitelenebilir. Denilebilir ki Tanzimat'la birlikte gelen yenilik ve değişimde, Türkiye'de eğitim alanında lâikleşmenin zemininin hazırlamasında kendini gösteren dğişiklikler, önemli bir yere sahiptir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi