Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  6

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Yazar: Adem KORUKÇU

Bu çalışma, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin İlahiyat müfredatındaki seçmeli dersleri seçmelerine etki eden nedenleri tespit edip, buradan hareketle bu kurumlarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başında, Ondokuz Mayıs, Dokuz Eylül, Ankara, Atatürk ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde seçmeli ders tercihinde bulunan 3. ve 4. sınıf öğrencisi 776 öğrenciden 423'ünün görüşü, hazırlanan bir anket vasıtasıyla tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin ders seçimine etki eden en önemli faktör "dersin içeriği" olurken, onu "ders öğretim elemanının tutumu" ve "meslekî beklentiler" izlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, Program, İlahiyat programı, Seçmeli ders, Ders seçimi, Alan bilgisi, Program değerlendirme, Ders seçimini etkileyen faktörler
Cilt 10, No 23, 157 - 181, Haziran 2012
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.