Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Adem KORUKÇU

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  6

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Yazar: Adem KORUKÇU

Bu çalışma, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin İlahiyat müfredatındaki seçmeli dersleri seçmelerine etki eden nedenleri tespit edip, buradan hareketle bu kurumlarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başında, Ondokuz Mayıs, Dokuz Eylül, Ankara, Atatürk ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde seçmeli ders tercihinde bulunan 3. ve 4. sınıf öğrencisi 776 öğrenciden 423'ünün görüşü, hazırlanan bir aket vasıtasıyla tespit edilmiştir. devamını oku

SAYI 21

CİLT  9

Haziran 2011

MAKALE  3

İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Yaygın Din Eğitimine Bakışları

Yazar: Adem KORUKÇU

Bu çalışmada, yaygın din eğitimi alanına birer eğitimci olarak katılacak olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, yaygın din eğitimine bakışları ve alana dâir görüşleri incelenmiştir. Yapılan inceleme, Türkiye'de eğitim veren İlahiyat Fakülteleri içerisinden seçilen on fakültede öğrenim gören son sınıf öğrencilerine konuyla ilgili anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri büyük ölçüde (%66.4) bu alanda görev almayı istemelerine rğmen, alana dâir bazı tereddütlere sahip görünmektedir. devamını oku

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  5

Yaygın Din Eğitiminde İlahiyat Fakültelerinin Yeri ve Önemi

Yazar: Adem KORUKÇU

İlahiyat Fakültelerinin en önemli işlevlerinden biri, yükseköğretim düzeyinde yaygın din eğitimi alanına personel yetiştirmektir. Bu eğitim Kurumlarından mezun olan öğrenciler, belli yeterlilikleri sağlamaları halinde, kurumdal ve resmi anlamda yaygın din eğitiminin yüklenicisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı kadrolarında ve diğer özel çalışma alanlarında (televizyon, radyo, internet ortmı vb.) görev almaktadır.

Değişen yaşam koşulları, tolum profili ve toplumun eğitim düeyinin yükselmesi nedeniyle, yaygın din eğitimi alanında İlahiyat Fakültelerinin önemi giderek artmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.