Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  4

İletişim ve Sosyal Etkinin Dinî Davranış Oluşumundaki Rolleri

Yazar: İsmail Sağlam

Eğitim faaliyetlerinin başarısı, bireyin hedeflenen davranışı ne ölçüde kazandığı ile doğru orantılıdır. Din eğitimi ve öğretimindeki başarı da, bireyde dinî davranışın oluşma derecesi ile karşılaştırılabilir. Davranış oluşumu, bilgi elde etmekten daha karmaşık bir yapı arz eder. Aynı şey dinî davranış elde etmek için de söylenebilir. Davranış oluşumunda etkin rol oynayan faktörler arasında, "iletişim" ve "sosyal etki" dikkate değer iki önemli faktördür. Dolayısıyla bu makalede bu iki faktörün, "dinî davranış" oluşumundaki rolleri açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sosyal etki, Dinî davranış, Din eğitimi, Davranış kazanma
Cilt 7, No 18, 81 - 105, Aralık 2009
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.