Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  5

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler

Yazarlar: Havva Yaman, Selma Taflan, Sanem Çolak

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde geçen değerleri incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. MEB ve özel (Koza, Pasifik ve Batu) yayınevleri tarafından basılmış ve 2008-2009 öğretim yılında okutulmakta olan ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tümü değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, "Ders Kitaplarındaki Değerler Formu" ile elde edilmiştir. Formda değerler; estetik, teorik, iktisadi, siyasi, sosyal ve dinî değerler olmak üzere altı grupta toplanmaktadır. Veriler SPSS 13.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde en çok sosyal değerlere en az dinî ve iktisadi değerlere yer verildiği, nazım türündeki metinlerde estetik değerlerin daha yoğun olduğu ve altıncı sınıf ders kitaplarında teorik değerlerin daha fazla yer aldığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda çocukların değerleri kazanmasında edebî eserlerin rolüne değinilmiş ve bu bağlamda Türkçe ders kitaplarında metin seçimine gösterilmesi gereken özenin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitapları, değerler
Cilt 7, No 18, 107 - 120, Aralık 2009
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi