Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Havva Yaman

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler:


SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  5

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler

Yazarlar: Havva Yaman, Selma Taflan, Sanem Çolak

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde geçen değerleri incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. MEB ve özel (Koza, Pasifik ve Batu) yayınevleri tarafından basılmış ve 2008-2009 öğretim yılında okutulmakta olan ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tümü değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, "Ders Kitaplarındaki Değerler Formu" ile elde edilmiştir. Formda değerler; estetik, teorik, iktisad, siyasi, sosyal ve dinî değerler olmak üzere altı grupta toplanmaktadır. devamını oku

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  7

Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanımında Etik İlkelere Uyma Düzeyleri

Yazarlar: Erkan YAMAN, Havva Yaman, Al Barış HORZUM

Bu araştırma, Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan Öğretim elemanlarının, internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır Araştırma 130 öğretim elemanıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Öğretim Elemanlarının internetteki Etik Kurallara Uyma Düzeyi anketinden elde edilen verilere ilişkin Mann Whitney Uiestî ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde 70'i erkeklerden oluşmkta ve yaklaşık yüzde 85'i 21-40 yaş aralığında bulunmaktadır Öğretim elemanlarının internet kullanımında etik ilkelere uyma düzeylerinde yaş, kıdem, unvan değişkenleri açısından anlamlı fark. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.