Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  6

İlköğretim Okullarındaki DKAB Dersleri İçin Öğretmen Yetiştirilmesi ve Eğitim Fakülteleri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Yazarlar: Zeki Salih Zengin, Asım Yapıcı

Türkiye'de ilkokul programlarında 4. sınıftan itibaren din öğretimine yer verilmektedir. Dersin öğretmenleri ise İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinde yetiştirilmektedir. Ancak öğretmen yetersizliği yüzünden 4. ve 5. sınıflardaki din öğretimi sınıf öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Çalışmada, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde yapılan araştırmaya dayanılarak sınıf öğretmenlerinin din öğretimi yapabilme yeterlilikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin aldıkları din öğretiminin niteliği, içeriği, süresi ve derse karşı gösterilen ilgi incelenerek problemler belirlenmekte ve çözüm önerileri getirilmektedir. Çalışmada ayrıca Cumhuriyet öncesi dönemden itibaren ilkokullar için din dersi öğretmeni yetiştirilmesinin tarihi sürecine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim Okulları, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Eğitim Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Cilt 4, No 11, 127 - 154, Haziran 2006
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi