Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  1

Değişim Sürecinde Yeni Dindarlık Formları: "Yeni Çağ" İnanışları Örneği

Yazar: Mustafa ARSLAN

Bu makale, günümüzdeki bilinenlerin tersine, belirgin biçimde yaygınlaşan ve taraftar kitlesini günden güne artıran paranormal, parapsikolojik inançları ele almaktadır. Bu durum yeni gelişen ruhsal ve manevi bilinçliliğin bir yansımasıdır. Makale, yeni dinsel bilinçliliğe, sosyolojik açıdan arka planına, entelektüel ve felsefi kaynaklarına dikkat çekmektedir. Bu kaynaklar kısaca yeni dinsel hareketler olarak adlandırılmaktadır ve etkinlik ve yaygınlık açısından en önemlisi Yeni Çağ hareketidi. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  2

Hafızlık Eğitimi ve Sorunları

Yazarlar: Suat Cebeci, Bilal ÜNSAL

Hafızlık, Kur'an'ın tamamının ezberlenmesi olarak Peygamber döneminden beri süregelen geleneksel bir eğitimdir. İslam'ın kutsal kitabının ezberlenmesi ilk zamanlar onun saklanması bakımından önemli görülmüş olsa da daha çok bir ibadet olarak telakki edilmesi, bu eğitimin her devirde yaygın bir şekilde devamını sağlamıştır. Bu çalışmada, halen Türkiye'de yürütülmekte olan hafızlık eğitiminin bilimsel bir bakış açısı ile incelenerek değerlendirilmiştir. Günümüzde hafızlık eğitiminin amacı ve işevi nedir? Hafızlık yaptıran kursların program ve yöntemleri uygun mudur? Hafızlık eğitiminin diğer problemleri nelerdir, bunların çözümü konusunda neler yapılabilir? Bu ve benzeri sorulara cevaplar aramak için, mevcut hafızlık eğitiminin geliştirilmesine yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  3

Modern Zamanların Değer Arayışı: Varlık-Bilgi-Değer Birliğinin Önemi

Yazar: Aliye ÇINAR

Modern zamanların doğa ve insan yorumları, mekanik bir bilim ve materyalist ontolojinin kontrolüne bırakılmıştır. Değer ya da etik, biyoloji, psikoloji ve sosyolojideki her hangi bir konu gibi ele alınmıştır. Her varolan değer, bir olguya, her norm, bir gerçeğe, her fikir, bir ideolojiye dönüştürülmüştür. İşte bu makale, bağımsız bir değerler doktrini ya da değerden yalıtılmış bir ontoloji problemini ele alacaktır. Günümüzdeki değer ve anlam krizinin kaynağı irdelenecektir.

. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  4

İslâm'ın Yerel Bağlamları

Yazar: Ejder OKUMUŞ

"İslâm'ın yerel bağlamları", farklı zaman ve mekânlarda yaşayan grup ve toplumların birbirinden farklı Müslümanlık biçimlerini ifade eder. Evrensel bir din olan İslâm, diğer evrensel dinler gibi yerelliklerle yaşanan ve farklılaşan veya farklılıklarla yerelleşen bir dindir; bu onun evrenselliğine aykırı bir durum değil, evrenselliğine uzanan yolun açılmasının kesin şartıdır. Son tahlilde dinin evrensel düzeyde var olması, öncelikle yerel bağlamda var olmasına bağlıdır. O halde denilebilir ki slâm'ın evrenselliğini anlamanın yolu, yerel bağlamlarını anlamaktan geçer. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  5

Ürdün'ün Örgün Eğitiminde Din Öğretimi

Yazar: Mohammed THALGI

Ürdün'ün eğitim tarihinde 1964 ve 1994 yıllarında çıkarılan yasalar önemli referans noktalarıdır. Bu kanunların genel eğitim anlayışında İslâmi hedefler bulunmaktadır. Makalede, hukuki zemininden başlayarak Ürdün'de örgün eğitim sisteminde din öğretiminin yeri ele alınmıştır. Buna göre Ürdün'de okul kademeleri, anaokulu, on yıllık temel eğitim aşaması ve iki yıllık lise aşaması olarak ayrılmaktadır. Temel eğitimde hem devlet hem de özel okullarda, birinci sınıftan itibaren, haftada iki ders İlâm eğitimi ve bir ders de Kur'ân-ı Kerim okutulmaktadır. devamını oku

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  6

İlköğretim Okullarındaki DKAB Dersleri İçin Öğretmen Yetiştirilmesi ve Eğitim Fakülteleri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Yazarlar: Zeki Salih Zengin, Asım Yapıcı

Türkiye'de ilkokul programlarında 4. sınıftan itibaren din öğretimine yer verilmektedir. Dersin öğretmenleri ise İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinde yetiştirilmektedir. Ancak öğretmen yetersizliği yüzünden 4. ve 5. sınıflardaki din öğretimi sınıf öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Çalışmada, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde yapılan araştırmaya dayanılarak sınıf öğretmenlerinin din öğretimi yapabilme yeterlilikleri belirlenmye çalışılmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.