Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 22

CİLT  9

Aralık 2011

MAKALE  3

İmam-Hatip Liseleri Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme

Yazarlar: Recep KAYMAKCAN, İbrahim AŞLAMACI

Bu makalede Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sistemi içerisinde yer alan, haklarında en fazla konuşulan ve tartışılan kurumlardan biri olan İmam-Hatip Liselerine ilişkin Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan literatürün tespiti ve sınıflandırılması üzerinden bu konunun ele alınışına dair bir analiz yapılması hedeflenmektedir.

Bu çalışma kapsamında İmam-Hatiplerle ilgili 1951-2011 yılları arasında yayınlanan kitap, makale, bildiri, kitap bölümü ve tezlerden oluşan 155 adet akademik çalışma tespit edilerek bibliyografya oluşturulmuştur. Tespit edilebilen bu çalışmalardan 27'si kitap ve rapor, 4'ü kitap bölümü, 32'si makale, 43'ü bildiri ve 49'u tezden oluşmaktadır. Çalışmaların tamamına yakını 1983 sonrası yapılmış ve 19'u İngilizce 136'sı ise Türkçe dilinde yayınlanmıştır. İngilizce yayınların tamamı Türkiye'nin İmam-Hatip modelini tanıtmaya yöneliktir. Türkçe çalışmaların önemli bir kısmı bu okullardaki eğitim öğretim sürecine yönelik değişik konuları ele almakta ya da tarihsel süreci işlemektedir. Ayrıca Türkçe çalışmaların İlahiyat Fakülteleri dışındaki sosyal bilimler tarafından kısıtlı bir şekilde ele alındığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İmam-Hatip Okulları, İmam-Hatip Okulları Literatürü, Türkiye'de Dini Okullar, Bibliyografik İnceleme
Cilt 9, No 22, 71 - 101, Aralık 2011
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.