Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 23

CİLT  10

Haziran 2012

MAKALE  1

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları

Yazar: Süleyman AKYÜREK

Bu araştırmada, günümüz Türkiye'sinde örgün din eğitimi öğretmenlerinin (İHL Meslek Dersleri ve DKAB Dersi Öğretmenleri) eğitim-öğretim bilgi ve becerilerine ilişkin yeterlik algıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Örgün din eğitimi öğretmenlerinin eğitim-öğretim algıları ile cinsiyetleri, kurumları, mezun oldukları bölümleri, eğitimöğretim becerilerine ilişkin katıldıkları hizmet içi eğitim sayısı arasında bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmaya toplam 477 öğretmen katılmıştır. Araştırmada 312 DKAB, 130 İHL Meslek Dersi öğretmeni olmak üzere toplam 442 öğretmenden toplanan veriler kullanılmıştır.

Örgün din eğitimi öğretmenlerinin eğitim-öğretim bilgi ve becerilerine ilişkin algıları incelendiğinde; öğretmenlerin kendilerini genel olarak yeterli algıladıkları görülmektedir. Öğretmenlerin bu araştırmada incelenen tüm alt boyutlarda kendilerini yeterli olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, örgün din eğitimi öğretmenlerinin kendilerini en çok yeterli gördükleri ve eksik olarak algıladıkları maddeler incelendiğinde; onların öğretmen merkezli etkinliklerde kendilerini daha yeterli gördükleri, yeni hazırlanan DKAB ve İHL Meslek Dersleri öğretim programlarının ön gördüğü/gerektirdiği bazı beceriler konusunda ise eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Özellikle öğretim sürecini ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirme, öğretimi planlama gibi konulardaki eksiklikler göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgün Din Eğitimi, Din Eğitim-Öğretimi, Yeterlik Algısı, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni, İHL Meslek Dersi Öğretmeni, Eğitim-Öğretim Yeterliği.
Cilt 10, No 23, 7 - 47, Haziran 2012
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.