Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 11

CİLT  4

Haziran 2006

MAKALE  4

İslâm'ın Yerel Bağlamları

Yazar: Ejder OKUMUŞ

"İslâm'ın yerel bağlamları", farklı zaman ve mekânlarda yaşayan grup ve toplumların birbirinden farklı Müslümanlık biçimlerini ifade eder. Evrensel bir din olan İslâm, diğer evrensel dinler gibi yerelliklerle yaşanan ve farklılaşan veya farklılıklarla yerelleşen bir dindir; bu onun evrenselliğine aykırı bir durum değil, evrenselliğine uzanan yolun açılmasının kesin şartıdır. Son tahlilde dinin evrensel düzeyde var olması, öncelikle yerel bağlamda var olmasına bağlıdır. O halde denilebilir ki İslâm'ın evrenselliğini anlamanın yolu, yerel bağlamlarını anlamaktan geçer. Bu makalede İslâm'ın farklı yerlerde farklı yaşanma biçimi, bazı örneklerden hareketle sosyolojik açıdan ele alınmaya ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın amacı, evrensel İslâm'ın yerel bağlamlarının anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: İslâm, Din, Yerellik, Bağlam, Evrensel, Küreselleşme, Ev-Küyerelleşme
Cilt 4, No 11, 69 - 100, Haziran 2006
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi