Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  7

John M. Hull: Bir Din Eğitimcisi

Yazar: Recep KAYMAKCAN

Profesör John Hull, uluslar arası düzeyde din eğitimi alanında isim yapmış, uzun yıllar İngiltere Birmingham Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliğinde bulunmuş saygın bir bilim adamıdır. Bu makalede, din eğitimi bilimine önemli katkılar yapmış Hull'ın hayatı, bazı konulardaki görüşleri, ulusal ve uluslar arası seviyede din eğitimine yaptığı katkılar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca son derece zengin olan eserlerinin bir listesi sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: John M. Hull, Din Eğitimi, İngiltere
Cilt 1, No 2, 125 - 148, Nisan 2003
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi