Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  6

Manevî Gelişim: Yorumlar ve Uygulamalar

Yazarlar: John M. HULL, İbrahim KAPAKLIKAYA

Bu makalenin ilk bölümünde manevî gelişimin müphemiyeti ele alınmıştır. Tanımlamalar yapmaya çalışmak yerine, bir yandan manevîyi yalnızca biyolojikten, diğer yandan ise daha spesifik nosyonlar olan din ve inançtan ayıran bir dizi yorum sunulmuştur. Manevî gelişimin ayrıca ahlâkî ve sosyal gelişimden farklılığı gösterilmiş ve bu yorumların belirsizliği sahtelik sınırlayıcı nosyonu belirlenmek suretiyle daha da aydınlatılmıştır. Makalenin ikinci kısmında; içinde insan maneviyatının müphemiyeti ve çok katmanlı karakterinin tartışıldığı bir illüstrasyon sunulmaktadır. Seçilen illüstrasyon rekabet illüstrasyonudur ve yüz yüze eğitim durumundan dünya para piyasalarındaki rekabete kadar bir sosyal düzeyler hiyerarşisi içinde analiz edilmektedir. Sonunda insan maneviyatının belirsizliğinin sosyal olarak yapılandırılmış karakterinde, makro ve mikro kozmos arasındaki bağlantılarda yattığı sonucuna varılmaktadır. Maneviyat, daima biyolojiği aşmasına rağmen, bağımlı, sosyal ve somut olarak kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, İnanç, Gelişim, Manevî Gelişim
Cilt 1, No 2, 109 - 124, Nisan 2003
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi